Fröjelgården

Nyheter

Gotlands historia – medeltiden

november 20, 2018 • Under: Boende

0

Under tidig medeltid börjar Visby växa upp som ett samhälle för att successivt utvecklas till en stad. Till att börja med var Visby en bosättning som bara bestod av gutar men när staden växte kom den att bli en samlingsplats för flera olika folkslag. Tyskarna utgjorde den största folkgruppen och[…]

Gotlands historia – förhistorisk tid till vikingatid

november 10, 2018 • Under: Boende

0

Gotlands historia har formats av kalkstensön strategiska läge mitt i Östersjön. Ön är rik på fornminnen och det grävs ständigt fram nya fynd som kan dateras allt från stenåldern fram till äldre järnålder, det som vanligtvis kallas för vikingatiden. Gotland var en oberoende nation, med ett eget språk, förbunden till[…]