Gotlands fauna

Gotlands fauna

Gotland, den lilla ön mitt i Östersjön, den må vara en liten ö men den har så mycket att bjuda på. Den har en mycket varierande och unik natur att erbjuda sina besökare. Många kanske mest tänker på de fantastiska stränderna men faktum är att Gotland har flera olika typer av natur som är värda att besökas. En stor del av ön är täckt av skog, mestadels tallskog men gran växer också i de delar där jorden är mer kalkfattig. Tidigare när lantbruk fortfarande var vanligt var den största delen av ön betesmark. Du kommer inte att hitta några spännande och spektakulära djur på ön som varg eller björn. De största djuren på ön är de inplanterade rådjuren. Det du kommer att hitta är en helt unik fauna med insekter och smådjur helt unika för Gotland. På de närliggande öarna utanför Gotlands kust kan du också hitta ett rikt fågelliv.

Russen på Lojsta hed

En del av Gotlands fauna är de halvvilda Gotlandsrussen som vandrar fritt på Lojsta hed. Gotlandsruss är vår enda svenska inhemska ras och även en av våra mest populära hästraser. I landet finns cirka 8 000 russ. De flesta är så klart ridhästar men på en del av Gotland har lokala bönder och Gotlands Läns Hushållningssällskap gjort insatser för att rädda kvar en flock vilda russ. Russen levde under forntiden vilt på hela ön. Med tiden fångades de in och såldes runt om i Europa. De passade bra som arbetshäst på grund av sin tåliga natur. Många användes i gruvor eftersom att de var så pass korta i mankhöjd men en del var draghästar eller ridhästar som användes för att transportera sig. Idag räknas russflocken som ett kulturarv och en viktig genbank. Flocken består endast av ston som får en hingst släppt till sig varje vår. Under vintern utfodras flocken med hö och cirka fem gånger per år samlas de in av en drevkedja för att ses över, bland annat för hovvård. Besökare kan fritt besöka heden men uppmanas att visa respekt mot hästarna och inte mata eller störa dem.

Rikt fågelliv

Rikt fågelliv
Rikt fågelliv

Gotland kanske inte har så många stora djur men ön kan verkligen bjuda sina besökare på ett rikt fågelliv. Speciellt på de två öarna utanför den sydvästra kusten, Stora Karlsö och Lilla Karlsö. Dessa två öar kallades tidigare för Fågelholmarna i folkmun. Det säger ju en del om att det går att hitta många fågelarter på dem. På Stora Karlsö har det under de senaste hundra åren iakttagits inte mindre än 259 olika fågelarter. Det uppskattas att ungefär 60 stycken av dem även häckar på ön. En art som är vanlig på ön är alkfåglar som sillgrissla och tordmule där tusentals par av arterna söker sig till ön under häckningssäsongen. På 1800-talet var dessa arter starkt hotade. Många gotlänningar åkte ut till öarna för att nöjesjaga fåglarna, till och med under häckningssäsongen. Under 1880-talet köptes Stora Karlsö upp bit för bit av Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB. Det fick ett stopp på jakten och det gör att Karlsö är ett av landets äldsta naturskyddsområden. Idag finns åter gott om sillgrisslor på ön och även gott om ejder, silltrut och rosenfink.

© 2021 Fröjelgården