Gotlands historia

Gotlands historia

Tjelvar hette den man som först kom till Gotland. Landet stod under mörka krafter. Ön var uppe på natten men sjönk ner i havet varje dag. Tjelvar lät en eld brinna, och sedan dess har ön aldrig sjunkit

Tjelvar och gutarna

Sonen Havde fick tre söner, Graip, Gute och Gunnfjaun. De styrde över varsin tredjedel av landet. Gute, som styrde över mellersta delen, var överhövding. På så sätt fick både ön och invånarna sina namn. Gotland är ännnu indelat i så kallade tredingar, Norder, Medel- och Sudertredingen.

Vikingatid och Hansan

Gotlands strategiska läge i Östersjön har format dess historia. Redan på stenåldern ca 9000 år sedan befolkades ön av säljägare och fiskare. Visby, som grundades år 897, anslöt sig under 1100-talet till handelsförbundet Hansan. Visby var då en av de viktigaste handelsstäderna i Östersjön och norra Europa. Gutarna bedrev omfattande handel med både Väst- och Östeuropa. De många fynden av mynt och andra skatter man fortfarande hittar, skvallrar om öns rikedomar. Gotland tillhörde visserligen riket Sverige men hade en särställning med stark självständighet. Historien om Tjelvar finner man i Gutasagan. Den ingår i Gotlands landskapslag från 1200-talet, där öns rättigheter och skyldigheter gentemot moderriket reglerades. Mot en årlig skatt till sveakungarna fick ön rå sig själv. Kristendomen gjord intåg under 1000 – 1100-talen. Gotland har ännu nära 100 medeltida kyrkor, och därmed flest kyrkor per invånare i Sverige. Under 1200-talet utbryter ett inbördeskrig på ön. Visby byggde då den berömda ringmuren som skydd. Mängden fornminnen på Gotland är slående stor. Lämningar från alla tidsåldrar, särskilt från vikingatid och medeltid, har hittats.

Danskar och rövare

År 1361 invaderas Visby av danske kungen Valdemar Attedag. Stadens befolkning hade decimerats under pesten 1350, men var ändå Nordens rikaste. Gotland blir danskt fram till 1645, med några få avbrott. Tyska riddarorden kontrollerade Gotland några år i början av 1400. Gotland har också varit säte för rövare. Vitaliebröderna var en grupp rövare som härjade i Östersjön. Gotland var deras bas under slutet av 1300-talet och några decennier fram. Kalmarunionens avsatta kung Erik av Pommern slog sig 1440 ner som rövare på ön och gjorde Östersjön osäker ett tiotal år. Även den gotländska ståthållaren Sören Norrby bytte karriär under 1500-talet och anföll systematiskt handelsskepp.

Gutar och svenskar

Gutar och svenskar
Gutar och svenskar

Gotlands storhetstid som handelsnation var över. Visby blev en skugga av sitt forna jag. Ön kom att präglas av isolering och fattigdom. När Gustav Vasa besegrade danskarna och valdes till kung år 1523, försökte han införliva Gotland i riket Sverige. Efter några års krig gav han upp. Gotland förblev danskt fram till år 1645 då trettioåriga kriget i Europa ändades. Med freden vann Sverige flera landområden. Gotland blev efter 300 år under danskt styre åter svenskt. Ryssland har två gånger, år 1717 och 1808, landstigit och plundrat ön. Under 1800- och 1900-talen utvecklades jordbruk och industrier. Turismnäringen började ta fart med byggande av sommarvillor och semesterbyar. Får- och boskapsskötsel, jordbruk och cementproduktion är några traditionella näringar, men nu är turismen kanske den viktigaste. Gotland har bevarat många traditioner. Till exempel spelas Stångaspelen varje år med gamla lekar som varpa, pärk och rövkrok. Gutniska är ett ursprungligt fornnordiskt språk som fortfarande talas av många gutar. Sliten mellan svenskar, danskar, tyskar och ryssar har ön behållit sin särprägel, egensinnighet och stolthet.

© 2021 Fröjelgården